Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Treść

Szanowni rodzice

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice nr 26/2022  z dnia 28 stycznia od 1 do 18 marca 2022 r. trwają zapisy do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Gorlicach na wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Zapraszamy po odbiór dokumentów w godzinach pracy przedszkola lub pobranie druków ze strony pod adresem: https://przedszkole8.mzs6.gorlice.pl/pl/1319/12202/rekrutacja-222-223.html.

Oto szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola:

Od 1 marca do 18 marca 2022 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 8 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach na kolejny rok szkolny.

Od 21 marca do 29 marca 2022 r. - weryfikacja wniosków przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

30 marca 2022 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 30 marca do 7 kwietnia 2022 r. - termin składania przez rodziców/ prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 8 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach.

8 kwietnia 2022 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

 

34001