Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

O nas

Treść

Organ prowadzący: Gmina Miejska Gorlice

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:
MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

Struktura i organizacja przedszkola:

Godziny otwarcia przedszkola: 6:30-16:30
Liczba oddziałów: 6
Liczba miejsc: 146
Liczba sal dydaktycznych: 7
Sala gimnastyczna
Duży plac zabaw

Jako przedszkole współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz z wieloma instytucjami, do których między innymi zaliczyć można: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Straż Pożarną, Policję, piekarnię, Bibliotekę Publiczną, Gorlickie Centrum Kultury oraz pobliski Miejski Zespół Szkół Nr 6.

 

65644