Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Czesne i żywienie - aktualizacja 2020/2021

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest odpłatność według uchwały Rady Miasta nr 125/IX/2019  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice. Wedle nowych przepisów nasze przedszkole realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00. Za świadczenia w czasie wykraczającym poza określony czas 5 godzin ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

Odpłatność za przedszkole pobierana jest w danym miesiącu 2 dni przed 10-dniem bieżącego miesiąca w godz. od 7:00 do 9:00 w budynku szkoły (wejście do szkoły przez szatnię) obok sklepiku szkolnego w strefie dla rodziców.

Żywienie:
W roku szkolnym 2020/2021 stawka dzienna żywieniowa dla dzieci uczęszczających do oddziałów 10 godzinnych wynosi 6,50 zł – 3 posiłki (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek), dla dzieci uczęszczających do oddziałów 5 godzinnych wynosi 5,00 zł (tj. śniadanie, obiad).

68449