Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy/wizja

Treść

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, odbywa się to w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. 
W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują programy:
,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA,  - 4, 5, 5 latki
Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Wykorzystujemy również nowoczesne metody pracy, do których zaliczyć można: metoda Marii Montessori, metoda Integracji Sensorycznej, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Ireny Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”, Kinezjologia Edukacyjna Paula i Gail Denisona. Do wyżej wymienionych metod posiadamy materiały, pomoce, sprzęt specjalistyczny, jak również wykwalifikowaną kadrę.

 

62774