Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach

Treść

W dniu 1 marca 2023 r. rozpoczęto postępowanie rekrutacyjne do gorlickiej ósemki. Do 17 marca 2023 r. prosimy o składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 8 na kolejny rok szkolny.

Od 20 marca do 24 marca 2023 r. nastąpi weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27 marca 2023 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach.

Od 28 marca do 31 marca 2023 r. - to termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 8 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach.

3 kwietnia 2023 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.  

Serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia przedszkola.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do MP 8

Deklaracja MP8

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do MP 8

Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze miasta Gorlice

62773