Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Stołówka przedszkolna - ważne informacje

Stołówka przedszkolna - ważne informacje

Treść

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym pragniemy poinformować, że od dnia 1 września 2023r. obowiązywać będzie wyłącznie bezgotówkowa forma płatności.

Płatności należy dokonywać tylko przelewem na konto szkoły Nr 08 2030 0045 1110 0000 0160 6960 do 10 dnia każdego miesiąca. Płacąc drogą elektroniczną w tytule płatności należy podać Imię i nazwisko dziecka, klasę i abonament za jaki miesiąc, oraz czy płatność jest za obiady szkolne czy za przedszkole.

Po upływie tego terminu będą naliczane odsetki ustawowe.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto.

Czesne:

Od dnia 1 września 2023r. za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest odpłatność według uchwały nr 774/LX/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice. Wedle nowych przepisów nasze przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Za świadczenia w czasie wykraczającym poza określony czas 5 godzin ustalono opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

Żywienie:
W roku szkolnym 2023/2024 stawka dzienna żywieniowa dla dzieci uczęszczających do oddziałów 10 godzinnych wynosi 8,50 zł – 3 posiłki (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek), dla dzieci uczęszczających do oddziałów 5 godzinnych wynosi 6,50 zł (tj. śniadanie, obiad).

Nieobecność dziecka w przedszkolu korzystającego z wyżywienia w przedszkolu należy zgłaszać przez e-dziennik do godz. 8.00 w danym dniu.

68451